Liikuntahallille ehdotetaan ensi vuonna 2,8:aa miljoonaa

ikaalisten liikuntahalli ikaalinen vanha liikuntahalli suunnitelmatTämän nykyisen Ikaalisten liikuntahallin korvaajaksi suunnitellaan uutta hallia, jota olisi tarkoitus alkaa rakentaa tänä vuonna. Valitus rakennusluvasta vähintään mutkistaa tilanteen.

IKAALINEN. Uuden liikuntahallin rakentamisen aloittaminen on suurin kaupungin ensi vuodelle suunnitelluista investoinneista. Teknisen lautakunnan ensi vuoden talousarvioehdotukseen kuuluu liikuntahallin rakentamiseen varattava 2,8 miljoonaa euroa, ja vuoden 2021 taloussuunnitelmaan rahaa esitetään 2,15 miljoonaa. Rakentamisen edellytyksenä olisi 750 000 euron valtionavustus.

Teknisen lautakunnan ehdotusta ensi vuoden talousarviosta ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmasta käsitellään edelleen kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Investointeja ehdotetaan myös keskusarkistoa varten ja tekniselle toimistolle. Kaupungin kiinteistöissä on tarkoitus myös jatkaa kuntoarvioiden tekemistä.

Kahtena seuraavan vuonna olisi tarkoitus tehdä Läykkäläntielle perusparannus, ja ensi vuodelle tähän ehdotetaan 300 000:ta euroa. Silkintielle suunniteltuun kevyen liikenteen alikulkuun ehdotetaan ensi vuodelle 270 000:ta euroa, ja rakentamisen ehtona on valtionavustus. Peruskorjausta ehdotetaan myös muun muassa kylpylän alueen kaduille ja Pirkantien kevyen liikenteen väylälle. Asuntokaduilla kunnostusta suunnitellaan Kirkkokadulle ja Läykkälänlahden alueelle. Yksityisteillä suurin ehdotettu hanke on Teijärven yksityistien silta.

Patrakan kallioalueen murskaukseen esitetään 200 000:ta euroa.

Vihertoimen puolella rahallisesti suurin ehdotettu kohde ensi vuodelle on Vatulan ja Ulvaan välisen ulkoilureitin valaistus, jolle varattaisiin 80 000 euroa. Lisäksi on muun muassa tarkoitus jatkaa leikkipaikkojen ja -välineiden turvallisuuden parantamista, rakentaa lisää venepaikkoja Laivarannan laiturille, perusparantaa puistokäytäviä ja kunnostaa kylien luistelukaukaloita.

Ravinto- ja siivouspalveluissa on tarkoitus laatia kehityssuunnitelma. Ruokapalveluita on määrä kehittää yhdessä lasten ja nuorten makuraadin sekä ikäihmisten asiakasraadin kanssa.

 

Liisa Raipala