Lietetyhjennykset tehdään lainsäädännön mukaan

mielipidekirjoitus pirkanmaa hämeenkyrö ikaalinen jämijärvi viljakkala

 

 

Jätelain mukaan sako- ja umpikaivolietteet kuuluvat kunnan vastuulle. Pirkanmaan Jätehuolto on kuntien omistama yhtiö, jonka tehtäviin kuuluvat jätehuollon lakisääteiset palvelutehtävät. Juuri ne, joiden tavoitteena on palvella kuntalaisia ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Jätehuollon järjestäminen on välttämättömyyspalvelu, joka voidaan rinnastaa esimerkiksi kunnan velvollisuuteen huolehtia vesihuollosta.

Vuoden 2017 alusta myös asumisessa syntyvän lietteen kuljetukset, Nokian kaupunkia lukuun ottamatta, siirtyivät kunnan järjestettäväksi ja siten Pirkanmaan Jätehuollon tehtäväksi. Päätöksen teki 17 kunnan yhteinen jätehuoltoviranomainen vuonna 2013. Käytännössä yhtiö kilpailuttaa lietteiden kuljetukset, organisoi tyhjennykset, huolehtii rekistereistä, asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja viestinnästä. Yhtiö ei kilpaile yksityisten markkinoilla toimivien jätealan yritysten kanssa, kyseessä ei ole monopoli tai liiketoiminnan harjoittaminen, vaan yhtiön tehtävä on hoitaa kunnan lakisääteisiä jätehuoltopalveluja.

Lietekuljetukset kilpailutettiin julkisella hankintamenettelyllä, jotta kaikilla sako- ja umpikaivotyhjennyksiä tekevillä urakoitsijoilla oli mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Lietteiden tyhjennyshinnat koostuvat lietteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. Kuljetushinnat ovat kilpailutetut ja käsittelyhinnat perustuvat kuntien jätevedenpuhdistamojen hintoihin. Hinnat ovat julkiset ja viranomaisen hyväksymät.

Keskitetyllä järjestelmällä ja julkisilla hinnoilla varmistetaan, että kuntalaisia kohdellaan tasavertaisesti. Pirkanmaan Jätehuollon tehtävänä ei ole tuottaa voittoa, eikä yhtiö jaa osinkoa omistajilleen. Myös lietepalvelut tuotetaan omakustannusperiaatteella.

Lietetyhjennysten lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto huolehtii yhdessä urakoitsijoiden kanssa päivittäin yli 12 000 jäteastian tyhjennyksestä. Keskitetyllä keräyksellä olemme pystyneet organisoimaan työn niin, että tyhjennyshintamme ovat todistetusti Suomen edullisimmat. Tämä hyöty näkyy paitsi asiakkaalla myös aluetaloudessa.

Harri Kallio

toimitusjohtaja
Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Lue myös:

Lukijoilta: Monopoli lietekuljetuksissa kumottava (13.12.2018)

Kylillä kytee lietekapina – nettiadresseihin kerätään nimiä (12.12.2018)

Lukijoilta: Pölinää lokapöntössä (5.12.2018)

Lukijoilta: Jätehuollosta on tullut kuntien liiketoimintaa (29.11.2018)