Lietekirjeellä neuvotaan kiinteistöjä lietekaivojen tyhjennysvelvoitteissa