Lautakunta myönsi lisämäärärahoja Mahnalaan ja terveyskeskukselle

Mahnalan kevyen liikenteen väylä sai lautakunnalta rahaa.