Lapsivaikutusten arviointi osaksi päätöksentekoa!

mielipidekirjoitus pirkanmaa hämeenkyrö ikaalinen jämijärvi viljakkala

 

 

 

Talousasiat ovat tärkeitä, mutta kuten kevään uutisoinnissa olemme nähneet, ihmisiin kohdistuvissa päätöksissä tulee arvioida myös muita seikkoja.

Varsinkin perheitä koskevissa päätöksissä lapsivaikutusten arviointi on keskeisessä roolissa.

Tämä arviointi pitää sisällään arvioinnit päätöksen, toimenpiteiden ja toiminnan vaikutuksista lasten hyvinvointiin ja lasten oikeuksien toteutumiseen. Arvioinnin perustana on Suomessa jo 1991 voimaan tullut YK:n lasten oikeuksien sopimus.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Ikaalisten yhdistyksessä olemme sitä mieltä, että lapsivaikutusten arvioinnin tulisi olla osana päätöksentekoa myös Ikaalisten kaupungissa.

Näemme sen tärkeänä osana Ikaalisten muuttamisessa entistä perheystävällisemmäksi kaupungiksi. Perheistä huolehtiminen antaa voimavaroja alueella asuville lapsiperheille, mutta houkuttelee myös uusia perheitä asumaan kaupunkiimme.

Ikaalisissa ollaan jo tänä keväänä isojen perheitä koskevien kysymysten äärellä.

Oli ilahduttavaa lukea, että kouluverkkotyöryhmä oli ottanut lapsivaikutusten arvioinnin osaksi valmistelutyötään. Se on paras tapa ottaa huomioon lasten hyvinvointiin ja kehitykseen vaikuttavat seikat. MLL:n Ikaalisten yhdistyksessä pidämme lapsivaikutusten arviointia erittäin tärkeänä myös tulevissa Ikaalisten perheitä koskevissa päätöksissä.

Päätöstä valmistelevilla viranhaltijoilla on paras tuntemus arvioinnin kohteena olevista muutoksista. Arvioinnin toteutus on siis viranhaltijoiden vastuulla.

Hyvin tehty arviointi vastaa moniin päätöksiä koskeviin kysymyksiin. Millaisia vaikutuksia päätöksillä on lapsiryhmiin tai heikommassa asemassa oleviin lapsiin? Miten päätökset vaikuttavat lasten hyvinvointiin myös pitkällä aikavälillä? Miten lapsia ja nuoria kuullaan päätöksenteossa ja mitkä ovat heidän näkemyksensä? Miten päätösten myönteisiä vaikutuksia voidaan vahvistaa ja kielteisiä lieventää?

Lapsivaikutusten arviointi antaa monipuolisia vastauksia lapsia koskevien päätösten vaikutuksista. Sen pohjalta voidaan myös kehittää työkaluja päätösten jälkeisille toimille, jotta lasten oikeuksia voidaan ottaa selkeästi huomioon ja tuoda osaksi uutta toimintamallia.

Muistavathan kaupungin päättäjät ottaa lapsivaikutusten arvioinnin tulokset huomioon käsillä olevissa päätöksissä. Vastuu tulosten huomioimisesta päätöksenteossa on valtuutetuilla.

Nämä päätökset koskettavat Ikaalisissa monia perheitä. Siksi meille MLL:n Ikaalisten yhdistyksessä on tärkeää, että arvioinnista saadut tulokset tuodaan julkisiksi ja niiden pohjalta voidaan käydä keskustelua ja kehittää toimintaa jatkossa.

Ollaan yhdessä ikaalilaisten lapsiperheiden asialla!

Tietoa lapsivaikutusten arvioinnista ja prosessista löytyy Mannerheimin Lastensuojeluliiton verkkosivuilta ja sitä voidaan toimittaa myös yhdistyksemme kautta.

 

MLL:n Ikaalisten yhdistyksen hallitus

 

Lähetä oma mielipiteesi UutisOivan sivuille! Ota meihin yhteyttä sähköpostitse toimitus@oivaseutu.fi tai lähetä tekstiviesti 0400 922 803