Kyröskosken VPK:n torvet ovat soineet vuodesta 1883

Oy Kyro Ab:n tilinpäätösjuhlat 1991, "pula-ajan pileet". Soittokunta Kyron lahjoittamissa hurstipaidoissa. Soittajat vasemmalta alkaen: Jarkko Salonen, Veikko Siltanen, Heikki Joukio, Seppo Vilkka, Tanja Rantala, Markku Helle, Elo Pölkkynen, Raija Westergård, Martti Ahola ja Jussi Snellman.