Kyröskosken Voima sai poikkeusluvan juoksutuksiin

Kyröskosken kuohuja vuoden vaihteesta. Kuva: UutisOivan arkisto.