Kyröskosken kylän syntymästä 160 vuotta

Ilmoitus Suomen Teollisuuslehdessä 1895.