Kunnan tarkastuskäynti Esperissä osoitti tukun ongelmia

esperi luhatuuli pirkanmaa ongelmatVanhusten asumispalvelut uudistuvat. Uusia palveluita kehitetään. Palveluita markkinoidaan.
Esperi Luhatuulen entinen hoitaja: talossa ollut paljon ongelmia (14.3.2019)
Esperi: Parannustoimiin on jo ryhdytty (14.3.2019)

 

IKAALINEN. Esperi Luhatuuleen on tehty ennalta ilmoittamaton sijaintikuntatarkastus. Tarkastuksen suoritti 13.2.2019 Ikaalisten kaupunki Aluehallintoviraston (Avi) pyynnöstä. Raportissa todetaan, että yksiköllä on merkittäviä haasteita hoitohenkilöstön määrässä.
– Ammatillisen vakituisen henkilöstömäärän alhaisuus aiheuttaa merkittävän haasteen vuorovastuuorganisoinnissa ja johtaa esimerkiksi pitkiin työvuoroihin. Esperi Care Oy:n tulee välittömästi arvioida, miten yksikön asiakkaiden turvallinen hoito ja hoitojatkuvuus varmistetaan hoitajien ja esimiehen hallintotyön osalta, tarkistuskäynnin johtopäätöksessä todetaan.

Tarkastuskäyntiraportissa Esperi toteaa hoitajamitoituksen olevan sama kuin Avin luvan vähimmäismitoitus. Kaupunki totesi hoitajatarpeen olevan sen hetkisellä asukasmäärällä 14,7. Henkilöstöluettelon mukaan heitä oli täydellä työajalla 10 ja tarvittavan määrän tunteja tekeviä viisi, heistä lääkelupa oli vain yhdellä.
Yövuorossa koko talossa oli vain yksi hoitaja.

 

Virkistystoiminta kärsii hoitajien määrästä

Lisäksi huomioitiin, että hoitajilla on tukipalvelutöitä, kuten aterioiden jakamista, tiskaamista ja pyykkihuoltoa. Nämä vievät heidän työajastaan arviolta 30 prosenttia. Siivouksessa oli yksi työntekijä, 60 prosentin työajalla.

Tiukan hoitajamitoituksen ja tukipalvelutehtävien tekeminen todetaan vähentävän hoitotyön määrää merkittävästi. Asiakkaiden virkistystoiminnan todettiin kärsivän hoitajien alhaisesta määrästä. Raportissa todetaan myös, että rekrytointia on tehty, mutta ilman tulosta.

Raportin johtopäätöksissä sanotaan, että tukipalveluihin on varattava oma henkilökunta riittävällä määrällä.

Toimitilat koettiin riittäviksi, joskin osin kuluneiksi. Haastateltu henkilöstö koki työyhteisön hyväksi ja antoi lähiesimiehelle kiitoksen. Asiakkaiden perushoito todettiin hyväksi.

 

Vesijohtoveden laadusta huolta

Vuoden 2018 ennalta sovitussa tarkastuksessa kiinnitettiin myös huomiota hoitajamitoitukseen. Tuolloin hoitajatarve oli 14,7. Henkilöstöluettelon mukaan heitä oli täydellä työajalla yhdeksän henkilötyövuotta ja kuusi tarvittavan tuntimäärän tekeviä. Heistä lääkeluvat oli vain kahdella. Koulutetun henkilöstön määrän todettiin tekevän vuorovastuun organisoimista haasteellista.

Johtopäätöksissä yksiköllä todettiin olevan haasteita sekä asiakas- että henkilöstömäärässä. Syksyllä 2018 vesijohtovedestä otettiin näytteitä, koska sen laatu oli herättänyt huolta.

Vuonna 2016 yksikkö sai tarkastuksessa puhtaat paperit.

Sen sijaan vuonna 2015 henkilöstömitoitus todettiin liian alhaiseksi.

 

Tuukka Olli

 

 

Lue myös:
Esperi Luhatuulen entinen hoitaja: talossa ollut paljon ongelmia (14.3.2019)
Esperi: Parannustoimiin on jo ryhdytty (14.3.2019)