Kotihoito on monen toive

Pääkirjoitus 12.12.2019

 

Sekä Hämeenkyrössä että Ikaalisissa pyritään mahdollistamaan entistä paremmin ikäihmisten asuminen kotona vielä silloinkin, kun avuntarvetta on monenlaista. Suuntaus on valtakunnallinen, ja sillä vastataan vanhuspalvelulain asettamaan tavoitteeseen. Tavoite on kannatettava, sillä tämä on nimenomaan monen ikäihmisen oma toive. Moni omainen tietää kokemuksesta, että suurin osa vanhuksista haluaisi viimeiseen asti asua tutussa kodissaan, vaikka omat voimat alkaisivatkin vähentyä. Usein omaiset osallistuvat viikoittain, tai jopa päivittäin vanhuksen tukemiseen kotona, mutta kaikilla se ei ole mahdollista, jos omaisia ei ole tai he esimerkiksi asuvat kaukana.

Riittävien palvelujen saaminen kotona asuville ikäihmisille on iso haaste, sillä avuntarvetta voi ilmetä ympäri vuorokauden. Varsinkin liikuntakyvyttömien vanhusten tapauksessa on pystyttävä varmistumaan siitä, että apua saadaan paikalle riittävän usein. Maaseudulla välimatkatkin tekevät tähän oman mausteensa.

Kunnille kotihoidon kehittäminen on samalla mahdollisuus saada säästöjä verrattuna tehostetun palveluasumisen kustannuksiin. Ikäihmisten osuuden kuntien väestöstä koko ajan kasvaessa säästömahdollisuutta ei voi yhtään väheksyä.

Jotta kotihoito voi toimia hyvin myös entistä enemmän apua tarvitsevien ikäihmisten kanssa, on erityisen tärkeää, että työntekijämäärä on riittävä. Työssä ei saa olla jatkuva kiire, koska se heijastuu sekä asiakkaisiin että hoitajien työssäjaksamiseen. Hämeenkyrön kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltunen on asian ytimessä, kun hän haluaa tehdä Hämeenkyröstä yhden houkuttelevimmista työnantajista Pirkanmaalla. Se on hyvä lääke ainakin hoitajapulaan.

 

Katri Linnikko

päätoimittaja