Koskilinnasta halutaan monen toimijan koti

Koskilinnan tuleva tilaratkaisu on vielä työn alla.