Korona vei kolmanneksen OP Satapirkan tuloksesta

Arkistokuva.