Korona iskee kulkemiseenkin

Pääkirjoitus 8.10.2020

 

Suomen ilmastotavoitteisiin kuuluu yksityisautoilun päästöjen vähentäminen. Ajatus on hyvä ja kannatettava, mutta monin paikoin edelleen lähes mahdotonta toteuttaa, koska joukkoliikennettä on vähän tai se on huonosti saavutettavissa. Joukkoliikenteen suosimisesta ja hyvistä puolista puhutaan paljon, mutta kaupungissa pidettävissä puheenvuoroissa ei nähdä maaseudulla vallitsevaa tilannetta.

Jotta joukkoliikennettä voisi käyttää esimerkiksi työmatkoilla, vuoroja on mentävä melko taajaan. Jos joukkoliikenteen suosiminen edellyttää päivän pidentämistä molemmista päistä tunnilla tai parilla, lähes kaikki kykenevät tarttuvat edelleen oman auton rattiin.

Koronaepidemia pudottelee lisää nauloja joukkoliikenteen reitille. Moni on vaihtanut bussin tai junan koronan pelossa omaan autoon. Kysynnän väheneminen tuo painetta vuorojen harventamiseen. Mikäli vuorot vähenevät, entistä useampi käyttäjä vaihtaa takaisin autoon, ja kierre on valmis.

Mielipideilmasto joukkoliikenteen puolesta on viime vuosina muuttunut selvästi myönteisemmäksi ja aiemmin tiukastikin omassa ratissa roikkuneet kansalaiset ainakin miettivät julkisia vaihtoehtoja. Vaikka joukkoliikennettä ei voisi käyttää päivittäisessä liikkumisessa, moni haluaa suosia sitä ainakin pidemmillä matkoilla. On ikävää, jos koronan myötä kaikki saavutettu joukkoliikenneinto valuu hiekkaan ja palataan aiemmalle tasolle.

Joukkoliikenteestä puhuttaessa pitää kuitenkin muistaa, että Suomi on iso maa ja välimatkat ovat meillä pitkiä. Ilmaston kuormituksen kannalta on hyvä, että mahdollisuuksien mukaan käytetään joukkoliikennettä ja kimppakyytejä tai vaihdetaan polkupyörään, mutta ihmisiä ei myöskään pidä painostaa mahdottomuuksiin.

Liikenteen päästöjen rajoittamisella uuden teknologian avulla on todennäköisesti Suomessa isompi vaikutus kuin joukkoliikenteeseen pakottamisella.

Kansalaisten tasa-arvon ja koko maan asuttuna pitämisen kannalta on tärkeää, ettei liikkumisesta tehdä kohtuuttoman kallista tai hankalaa.

 

Katri Linnikko
päätoimittaja