Kodin palotarkastus omatoimisesti lomakkeella

palovaroitin hälytin omavalvonta itsevalvonta pirkanmaan pelastuslaitos

OIVASEUTU. Pirkanmaan pelastuslaitos lähettää jälleen pirkanmaalaisiin koteihin tarkastuslomakkeen, jonka avulla kodin asukkaat voivat tehdä itse palotarkastuksensa.

Perinteinen palotarkastus suoritetaan kohteisiin, jotka eivät palauta lomaketta.

Kirje sisältää ohjeet, oppaan ja tarkastuslomakkeen. Kirjeiden lähetys on aloitettu helmikuussa.

Itsearvioinnilla pyritään lisäämään asukkaiden tietoisuutta asumisen riskeistä sekä turvallisuuden edistämisestä omassa kodissa.
Nina Ylinen