Kirsi Kauppilan väitöstutkimus pureutuu herkkään aiheeseen

Kirsi Kauppila tutki väitöskirjassaan lastenpsykiatrisessa osastohoidossa olevien lasten kokemuksia kiinnipitotilanteista.