Kiina-hanke on Opetushallituksen kansainvälistymishanke

Kaupunginvaltuutettu Ville Kartaslammi kirjoitti 9. toukokuuta ilmestyneen UutisOivaan mielipidekirjoituksen, jossa kysyttiin, miksi kiinalaisten kanssa tehdään yhteistyötä. Kirjoitus liittyi kiinalaisen ryhmän kouluvierailuun Ikaalisissa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan kaikkien koulujen on annettava kansainvälisyys- ja suvaitsevaisuuskasvatusta. Ikaalilaiset lapset elävät hyvin yksikulttuurisessa ympäristössä, eikä suurimmalla osalla koululaisista ole kontakteja ulkomaalaisiin ikätovereihinsa. On tärkeää, että oppilaillemme luodaan koulussa mahdollisuuksia olla yhteydessä erimaalaisten lasten kanssa, parantaa kielitaitoaan ja lisätä suvaitsevaisuuttaan. Tätä korostetaan myös Opetushallituksen myöntämässä tuessa.

Suomalaisen, kansainvälisesti arvostetun koulutusosaamisen jakaminen ei millään tavalla vähennä omaa osaamistamme – pikemminkin päinvastoin, sillä kiinalaisilla oppilailla ja opettajilla on varmasti paljon annettavaa myös meille. Suomalaista, maailman parasta peruskoulua ei kukaan voi meiltä varastaa. On kaikkien etu, että osaamistamme jaetaan mahdollisimman laajasti.
Kiinalaisissa kouluissa arvostetaan suomalaista perusopetusta, ja he haluavat kehittää omia opetusmenetelmiään lapsikeskeisemmiksi ja vapaammiksi. Koulutusyhteistyö onkin hyvä, ruohonjuuritason tapa vaikuttaa kiinalaisen yhteiskunnan koviin arvoihin.

Vuonna 2018 Ikaalinen ja Parkano saivat Opetushallitukselta hankerahaa, jonka avulla kaupunkien yhteinen delegaatio vieraili Kiinassa solmimassa yhteistyösopimuksen.
Vuodelle 2019 saatiin uusi hankeraha yhteistyön jatkamiseksi. Kiinalaiset ovat maksaneet omat matka- ja majoituskustannuksensa.

 

Marjo Heikkilä
Kilvakkalan koulunjohtaja
Tapio Ala-Rautalahti
vt. sivistysjohtaja