Kevätmuutto virisi aikaisin

Isolepinkäinen on viettänyt koko syksyn ja onnistuneesti koko talvenkin Jumesniemen Pohjanlahden peltoaukealla. Myyräravintoa on riittänyt. Ensihavainto linnusta tehtiin jo 18. syyskuuta. Kuva: Kari Isokivijärvi