Kalavesillä alkoi uusi aika

Pääkirjoitus 28.2.2019

 

Kalavesillä kuhisee nyt uudella tavalla. Seutukunnalle muodostui vuoden alusta kaksi isoa kalatalousaluetta, jotka korvaavat kalastusalueet.

Uuteen Kyrösjärven kalatalousalueeseen kuuluvat Kyrösjärven lisäksi Jämijärvi sekä Kovesjoen vesistöalue ja Sipsiönjärven valuma-alue.

Hämeenkyrössä Mahnalan-Kirkkojärven kalastusalue on nyt osa suurta Kokemäenjoen yläosan kalastusaluetta.

Kalatalousalueet on pyritty muodostamaan kalataloudellisesti riittävän suuriksi. Isoilla alueilla tavoitellaan aiempaa parempia lähtökohtia kalavesien hoidolle.

Tärkeintä uudistuksessa on se, että järvien ja kalavesien hyväksi tehtävä työ jatkuu entistä määrätietoisemmin.

Kuten aiemmin kalastusalueiden, nyt myös kalatalousalueiden tehtävinä on kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu.

Uusilla kalatalousalueilla kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelma tulee olemaan aiempaa sitovampi ja sen merkitys korostuu.

Kyrösjärven kalatalousalueen toimintasuunnitelmaan sisältyy monta tärkeää hanketta, kuten Kovesjoen padon kalaportaan rakentaminen ja Jyllin myllypadon purku.

Näissä molemmissa tavoitteena on kalojen kulun helpottaminen.

Kyrösjärven kalastusalue sai viime vuonna leader- rahoituksen vähempiarvoisten kalojen poistoon Kyrösjärvestä. Työssä on jo onnistuttu hyvin, ja se jatkuu vielä ensi vuoden kevääseen saakka.

Laajaa työtä vesistöjen eteen tekee myös Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hanke. Hanke toimii kymmenen kunnan alueella.

Alueelle on perustettu vesienhoidon toimijoiden yhteenliittymä, Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta.

Reitin alueelle on tarkoitus laatia vuoteen 2027 ulottuva konkreettinen toteuttamisohjelma ja alueen toimijoita kannustetaan ja sitoutetaan hanketoimintaan.

Vesiasiat ja vesistöt koskettavat meitä kaikkia. On hyvä, että näiden asioiden eteen tehdään töitä laajalla rintamalla ja yhteistyöllä.

Mitä laajempia kunnostushankkeita saadaan toteutettua yhtäaikaisesti, sitä merkittävämpiä tuloksia saadaan aikaan.

Muistaa pitää myös se, että pienilläkin vesistöjen kunnostustoimilla on paikallisesti merkittävä vaikutus.

 

Terhi Palonen

toimittaja