Jätevesilaki koskee erityisesti rantamökkejä

Tauno ja Lasse Muotila keskustelivat mökin jätevesiasioista jätevesineuvoja Lauri Sillantien kanssa.

OIVASEUTU. Mökkiläisten on hyvä huomioida, että huhtikuussa uudistunut jätevesilainsäädäntö koskee osaa heistä.

Ainoastaan kantovedellä ja kuivakäymälällä varustetuille mökeille ei lähtökohtaisesti tarvitse tehdä mitään.

Mitä enemmän mukavuuksia on, sitä suuremmat ovat vesienkäsittelyvaatimukset.

Kokemäenjoen vesistön Vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) kokemuksen mukaan yhä useammassa mökissä on näinä päivinä vesivessa, suihku ja astianpesukone.
– Aivan ensimmäiseksi selvitetään mökin varustelutaso. Se on ratkaiseva tekijä, millaiset jätevesien käsittelyvaatimukset ovat, kertoo vastaava jätevesineuvoja Lauri Sillantie KVVY:stä.

Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu jätevesivaatimuksista tiedottaminen sekä puolueettoman neuvonnan antaminen.

Varustelutason lisäksi toinen ratkaiseva tekijä jätevesivaatimuksissa on mökin sijainti. Huhtikuussa voimaan tullut laki asettaa ranta- ja pohjavesialueilla sijaitseville mökeille määräajan, johon mennessä järjestelmien tulee olla kunnossa. Määräaika on 31.10.2019. Ranta-alueeksi määritellään sadan metrin vyöhyke vesistöstä. Vesistöksi määritellään järven ja meren rannat sekä lammet ja purot.

Poikkeamismahdollisuus on, jos jätevesien määrä on huomattavan pieni tai jos kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistönomistajalle.

Erityisesti vesivessa aiheuttaa kesämökeillä omat haasteensa. Monet järjestelmät perustuvat siihen, että niiden käyttö on tasaista.
– Mökki on usein tyhjänä useita kuukausia ja keväällä alkaa äkillinen kuormitus. Siksi vesivessalle yleisin suositus on umpisäiliö, mutta kannattaa harkita myös vesivessan korvaamista kuivakäymälällä, Sillantie kertoo.

 

Isot muutokset tarvitsevat toimenpideluvan

Juuri mökkiläisiltä tulee Sillantien mukaan eniten kyselyitä kesäaikaan. Myös Ikaalisten torilla viime viikolla jätevesineuvojan luona kävi aamupäivällä jatkuva vilske. Useimmiten kysymykset koskivat oman mökin järjestelmän riittävyyttä.

Kuivalla maalla sijaitseville mökeille ei ole asetettu erillistä päivämäärää jätevesijärjestelmien päivittämiselle. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ne olisivat täysin vapautettuja järjestelmien ajantasaistamisesta.
– Niillä järjestelmän voi uusia esimerkiksi isomman remontin yhteydessä. Kunnan rakennusvalvonta saattaa sellaisen yhteydessä velvoittaa laittamaan myös jätevesijärjestelmän ajan tasalle. Siihen on hyvä varautua remonttia suunnitellessa.

Järjestelmäpäivitys tulee esiin myös mökin varustelutasoa päivitettäessä, esimerkiksi kuivakäymälän vaihtuessa vesivessaan.

Jätevesien käsittelyn vaihtoehtoja punnittaessa on syytä ottaa yhteyttä jätevesineuvojiin tai suoraan suunnittelijaan.
– Isot muutokset tarvitsevat myös toimenpideluvan kunnasta, Sillantie muistuttaa.

Kustannustehokkain ja järkevin järjestelmä riippuu mökin varustuksen lisäksi myös tontin maasto-oloista ja kiinteistön käytöstä.

Tuukka Olli