Jätehuoltolautakunta ei tutkinut Hämeenkyrön poikkeamishakemusta

liete pirkanmaan jätehuoltoKuva: UutisOivan arkisto (2013)

HÄMEENKYRÖ. Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti jättää tutkimatta Hämeenkyrön kunnan viime kesäkuussa tekemän hakemuksen, jolla kunta haki poikkeusta 24. huhtikuuta 2013 tehtyyn päätökseen.

Hakemuksen taustalla oli kunnanvaltuuston maaliskuussa hyväksymä valtuustoaloite koskien sako- ja lietekaivojen tyhjennystä. Valtuusto päätti, että kunta hakee poikkeuslupaa järjestää tyhjennykset sopimusperusteisena tai muuttaa perussopimusta jätehuoltojaoston kanssa siten, ettei sopimus koske lietetyhjennyksiä.

Hämeenkyrön kunnan poikkeamishakemus jätettiin tutkimatta, koska hakemus on saapunut myöhässä.

Lautakunta totesi myös, ettei sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusta koskevaa asiaa ei oteta muutoinkaan uudelleen arvioitavaksi jätehuoltolautakunnan toimialueella.

 

Sakari Ilomäki

Lue myös: Kylillä kytee lietekapina – nettiadresseihin kerätään nimiä (12.12.2018)