Ikaalisissa ei löydetty merkittäviä hulevesiriskejä

Kyrösjärven Läykkälänlahteen laskeva Pauninoja on keskeinen Ikaalisten hulevesien kerääjä, sillä siihen laskee valumavesiä muun muassa Patrakasta, valtatien eteläpuolelta, Läykkälänlahdelta, Läykkälästä ja sisääntulotieltä.