Ikaalinen Foorumi maalasi uhkia, mutta antoi toivoa

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen vaihtoi ennen alustustaan kuuumisia ikaalilaisen ystävänsä Vuokko-Liisa Nuottajärven kanssa.

IKAALINEN. Ensimmäistä kertaa järjestetty Ikaalinen Foorumi pääsi hienolla tavalla ainakin yhteen tavoitteistaan. Se sai ihmiset kuuntelemaan, keskustelemaan ja avaamaan monia, uusiakin näkökulmia ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Ja mikä tärkeintä, esittämään keinoja tilanteen parantamiseksi.
Ensiksi Foorumi levittäytyi torille kansan pariin. Lukuisat paikalliset järjestöt ja muut toimijat esittelivät arjen tekojaan ilmastomuutoksen torjumiseksi.
Foorumin toisen päivän antia satoi koko päivän kestäneessä seminaarissa, jossa eri alojen asiantuntijat kertoivat näkemyksiään ilmastonmuutoksesta.

 

Paikallisten toimien merkitys

Ikaalisten kaupunginjohtaja Kari Tolonen korosti paikallisen tason toimien tärkeyttä ilmastonmuutoksen torjumisessa.
Kuntien tuottamat palvelut asukkailleen vaativat energiaa, lämpöä ja sähköä.
– Energiantuotanto, energiansäästö sekä esimerkiksi jätteiden käsittelyyn vaikuttaminen ovat kuntien keinoja vähentää kasvihuonekaasuja, Tolonen totesi.

Ikaalisiin suunniteltu liikuntahalli on yksi konkreettinen esimerkki, jossa Tolosen mielestä on tarkkaan suunniteltava materiaalien ja laitteiden hankinta.
– Lämmitysmuodon pitäisi myös hyödyntää uusiutuvaa energiaa.

Tolosen mukaan kuntien on varauduttava entistä paremmin ilmastonmuutoksen tuomiin ilmiöihin.
– Lumi- ja pakkastalvet, myrskyt ja hellekesät. Kaikkiin niihin on pystyttävä varautumaan myös kunnallisella puolella. Ikaalisissa keskuskeittiölle hankitaan tänä vuonna sähkövaravoimalaite, Tolonen mainitsi esimerkkinä.
– Millään tasolla ei pidä vähätellä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Jokainen meistä voi tehdä asian hyväksi jotain. Kunnissa se merkitsee ainakin entistä järkevämpää energiankäyttöä.

 

”Yksi suurimmista riskeistä maailman taloudelle”

Genevestä Ikaalisten Foorumi sai tervehdyksen alan korkeimmalta tasolta, kun Maailman ilmatieteen järjestön WHO:n pääsihteeri Petteri Taalas välitti videotervehdyksessään alan kuumimpia tietoa.

Ilmastoguruksi tituleeratun Taalaksen alaisuudessa on myös hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n sihteeristö.
– Epäonnistuminen ilmastonmuutoksen torjunnassa on yksi suurimmista riskeistä maailman taloudelle. Ilmastonmuutosta ei ratkaista hiilinieluja tehostamalla. Nielujen tehostaminen on hyvä keino, mutta paras niistä on luopuminen fossiilienergian käytöstä, Taalas totesi.

Hänen mukaansa fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamisella on kiire. Jos mitään ei tehdä, sää lämpenee 3–5 astetta tämän vuosisadan lopulla.
– Kivihiilen, öljyn ja kaasun käytön lopettaminen on se, jolla tämä ongelma joko ratkaistaan tai ei ratkaista.

Taalaksen viesti Ikaalisiinkin oli selkeä.
– Emme ole alkuunkaan sillä päästöjen vähennystiellä, mistä Pariisissa sovittiin. Meillä on kuitenkin tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet saavuttaa se puolitoista astetta, mutta meidän pitäisi kääntää päästöjen kasvu seuraavan viiden vuoden aikana dramaattiselle lasku-uralle ja lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö vuoteen 2050 mennessä.

 

”Meillä on teknologia ja rahaa ratkaista ongelma”

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen muistutti Ikaalisissa, että ilmastonmuutokseen ei valitettavasti vaikuteta kieltämällä tai sivuuttamalla sitä.
– Tiedämme ongelman, meillä on teknologia ja rahatkin ratkaista se, mutta sitä ennen vaaditaan elämäntapamuutos, Pietikäinen totesi.

Pietikäinen suitsi elämäntapaa, joka arvostaa hilavitkuttimia, turhakkeita, joiden käyttöikä on lyhyt.
– Kulutuksen rakennetta pitää muuttaa ja toimia nopeasti, mieluummin heti.

Pietikäisen mukaan ilmastonmuutos on todellinen kriisi.
– Ilmastonmuutos uhkaa pyyhkiä maailman rahoituspääomasta yli neljä biljoonaa dollaria vuoteen 2100 mennessä. Tämä tarkoittaisi kestämättömiin kohteisiin kohdistettujen sijoitusten ja omaisuuden muuttumista arvottomaksi. Samaan aikaan biljoonia on sijoitettuna fossiilisten energianmuotojen tukiin.

Rahoitussektorin vihertämisellä alkaa olla on kiire, jotta huomisen sijoituspäätökset tehdään oikein kannustimin.

 

 

Seminaarin avannut opetusneuvos Leena Mäkelä esitteli osallistujille tilaisuuteen videotervehdyksen tuoneen Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalaksen.

 

 

Pietikäinen nosti puheessaan useita arjen asioita, joilla jokainen voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen.
– Ruokajärjestelmä on alue, jossa tarvitaan suhteellisuuden tajua. Tämän hetkisestä järjestelmästä kärsii luonto, ilmasto, eläinten hyvinvointi ja vastuulliset tuottajat. Merkittävää ei ole toisinaan nautittu eksoottinen hedelmä, vaan missä ja miten jokapäiväinen perusruoka tuotetaan. Maailmaa ympäri reissannut liha tai riisi rasittaa sekä ilmastoa että luonnon monimuotoisuutta. Tarvitaan kannusteita suosimaan lähellä tuotettua luomuruokaa ja kasviksia.
– Merkitystä on myös sillä, miten ruokaa tuotetaan. Suosimalla uusia viljelytapoja, jotka sitovat hiiltä maaperään, ruoantuotannosta voi ongelman sijasta tulla ratkaisija.

Pietikäisen mukaan yksi suuri kokonaisuus ovat rakennukset.
– Rakennusten käytön ja rakentamisen osuus EU:n energian loppukäytöstä on 40 prosenttia ja hiilidioksidipäästöistä 36 prosenttia. Noin puolet kaikesta EU:ssa louhitusta materiaalista kuluu rakennuksiin.

Pietikäisen mielestä remontti- ja entisöintiosaamista tulee pitää yllä investoimalla osaajien koulutukseen, joka ottaa huomioon jatkuvasti kehittyvän teknologian ja innovaation.

Yhdessä tehtäviä tekoja

Ikaalinen Foorumin antia lisäsivät lukuisat muut asiantuntijat, kuten ilmastoaktivisti, vuoden nuoreksi eurooppalaiseksi valittu Atte Ahokas. Hän lähetti foorumiin videotervehdyksen.

Apulaisprofessori Arto O. Salonen puhui foorumissa muuttuvasta ilmastosta, muuttuvasta hyvinvoinnista ja paremmasta elämästä.

Päivän päätteeksi eri puoleiden edustajat kokoontuivat paneelikeskusteluun pohtimaan yhdessä tehtäviä ilmastotekoja.

 

Terhi Palonen