”Hyviä uutisia haja-asutusalueiden lapsiperheille”

Taannoin Ikaalisten sivistyslautakunta teki Mansoniemen ryhmiksen jatkumisesta syvällisen tarkastelun jälkeen päätöksen jatkaa toimintaa nykyisellään.

Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus päättivät suuressa viisaudessaan olla kunnioittamatta tätä päätöstä ja käyttivät otto-oikeutta, jolla varhaiskasvatus nykymuodossaan lopetetaan vuoden kuluttua Pohjois-Ikaalisissa. Jopa keskustapuolue, joka markkinoi itseään maaseudun äänenä, äänesti yksimielisesti kyläläisten viimeisen palvelun lopettamisen puolesta. Hämmästyksekseni vain perussuomalaiset olivat ymmärtäneet, ettei tällaisia päätöksiä voida tehdä kylmästi säästötarpeita tuijottaen.

Lain mukaan varhaiskasvatuksen ydin päätöksiä tehtäessä on lapsen etu – ei kaupungintalouden marginaalinen parantaminen lapsien kustannuksella. Päätöksellään kaupunginhallitus antaa 2020 kevään jälkeen kylien lapsille lähes maitotonkkaa vastaavan yhteiskunnallisen aseman, jossa heitä kuljetellaan mielivaltaisesti pitkin Ikaalista.

Lain mukaan kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä asutus ja liikenneyhteydet huomioiden. Kunnalla on erinomaiset edellytykset järjestää varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä liikenneyhteydet huomioiden – Mansoniemessä. Mutta ei… Keskustakeskeisellä ajattelulla ja piiloutumalla näennäisten taloudellisten haasteiden taakse siirrytään uuteen mullistavaan toimintatapamalliin, jossa varhaiskasvatus ei ole kyläläisiä varten, vaan kyläläiset ovat varhaiskasvatusta varten.

Miksi tässä asiassa ei sitten noudateta lakia? Koska samainen laki sisältää kaatopykälän. Kunta voi järjestää varhaiskasvatuksen haluamallaan tavalla. Mielenkiintoinen konsepti: Soveltamalla yhtä pykälää kunta voi rikkoa lähes kaikkia muita varhaiskasvatuslain pykäliä, jos riittävän päätösvallan omaava virkamies näkee sen tarpeelliseksi.

”Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa on tarvetta.” Tämä yksiselitteinen ote Ikaalisten voimassa olevasta varhaiskasvatussuunnitelmasta on kovin ristiriitainen hallituksen päätöksen kanssa. Kuka siis määrittää meidän tarpeemme? Vastaus: Yksittäinen kunnan virkamies, jos kansan valitsemien edustajien päätös ei miellytä. Käytännössä tämä velvoite olisi yhtä hyvin voitu kirjoittaa: ”Kunta järjestää varhaiskasvatuksen haluamallaan tavalla ja siinähän sätkitte”.

Ikaalisten 2018 hyvinvointikertomuksen mukaan Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen on tunnistettu Ikaalisten vahvuusalue. Kyseinen paperitiikeri oli ihan listan ensimmäisenä. Samassa kertomuksessa kuntastrateginen visio on, että uskaltava Ikaalinen kasvaa valtatien varrella. Ei kovin lohdullista järven takana asuville, mutta toisaalta eipä se tässä ryhmistä koskevassa päätöksessäkään näy, joten tuskin sitä kannattaa ottaa kovin vakavasti. Tehtäväksi tässä kertomuksessa on määritetty asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoimaisuuden edistäminen. Ilmeisesti kunnan virkamies päättää tähänkin liittyen ketä asukkaita ja mitä aluetta tämä tehtävä koskee.

Toisaalta, ehkä lapsen edusta poikkeavasti järjestetty varhaiskasvatus, talkoolaisuuteen perustuva kylien kehitystyö ja Kankaanpään Mailan farmiseuran katsomorakenteiden uusiminen kyläläisten peruspalveluiden kustannuksella ovat Ikaalisten kaupungin kehitysstrategian ydinaluetta ja en vain osaa arvostaa kaupungin pyrkimyksiä rakentaa parempaa Ikaalisten keskustaa.

 

Janne Keskinen
Riitiala