Hevosala sopisi Osaralle

Pääkirjoitus 3.9.2020

Sasky hakee jo toistamiseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa hevostalousalan koulutuksen aloittamiseen Osaran maaseutuopetusyksikössä. Edellisen kerran lupaa haettiin viisi vuotta sitten ja luvan kariutuminen oli Osaralla iso pettymys. Viidessä vuodessa koulutuksen tarve on entisestään kasvanut, sillä hevostalous on alueella lisääntynyt, samoin hevosten määrä.

On itse asiassa yllättävää, että Pirkanmaalla ei tällä hetkellä voi missään opiskella hevostalousalan perustutkintoa. Saskylla on Ruovedellä ratsastuslukio, mutta se tarjoaa ainoastaan osia hevostenvalmentajan tutkinnosta sekä mahdollisuuden ratsastusopintoihin. Myös Osaralla voi jo nyt suorittaa hevosalan opintoja, muttei tutkintoa. Mikäli haluaa peruskoulun jälkeen suorittaa hevosalan ammattitutkinnon, lähimmät koulut löytyvät Jämsästä ja Ypäjältä.

Saskyn hakemaa järjestämislupaa tukevat lukuisat Pirkanmaan hevosalan toimijat ja yrittäjät. Jos ajatellaan, että hevosala työllistää Suomessa jo tällä hetkellä noin 15 000 ihmistä, olisi hyvin perusteltua, että kasvava Pirkanmaa saisi alan opinnot myös omaan maakuntaan.

Seudun vetovoiman kannalta hevostaloustutkinnon saaminen Osaralle voisi olla iso asia. Se edesauttaisi alasta kiinnostuneiden pysymistä kotiseudulla ja toisi seudulle opiskelijoita myös muualta. Ammattiopintojen aikana moni ehtii kiintyä paikkakuntaan ja haluaa siksi jäädä seudulle myös valmistumisen jälkeen, joko työllistymisen myötä tai esimerkiksi perustaessaan lähiseudulle oman yrityksen.

Kun yleinen kiinnostus luontoon liittyviä elämyksiä kohtaan on viime aikoina ollut kasvussa, on todennäköistä, että myös hevosalalla herää tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle.

Jo nyt meidän seudullamme on runsaasti hevosia, joten alueelle olisi mahdollista rakentaa yhteistyöverkostoja ja yhteisöjä, joiden myötä tänne muodostuisi laajempikin hevosalan keskittymä. Tampereen kaupunkiseudun läheisyys takaisi osaltaan myös harrastaja- ja asiakaskuntaa.

 

Katri Linnikko

päätoimittaja