Hämeenkyrön keskustakaavan päivitys käynnistyi

Hämeenkyrön keskustan alueen osayleiskaavan päivitystyön ensimmäinen yleisötilaisuus houkutteli reilut 25 kuntalaista ideoimaan kunnan tulevaisuutta.