Hämeenkyrö sulki Heinijärven päiväkodin, Ikaalinen järjestää lähiopetuksen Valkean Ruusun koululla

Kuva: UutisOivan arkisto

OIVASEUTU. Poikkeusolojen opetus- ja varhaiskasvatuskäytännöt ovat selkeytyneet seudun kunnissa. Hämeenkyrön kunnan varhaiskasvatuspalveluista toiminnassa ovat Kirkonkylän ja Sasin päiväkodit sekä perhepäivähoitoryhmät. Heinijärven päiväkoti suljettiin 18. maaliskuuta alkaen ja siellä hoidossa olevat lapset sekä muutama työntekijä siirtyivät Siltaan. Yksityiset palveluseteliyksiköt tiedottavat asiakkailleen suoraan. F.E. Sillanpään lukiossa opetus järjestetään etäopiskeluna erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa 23. mennessä mennessä. Perusopetus järjestetään etäopetuksena, poikkeuksena esiopetus ja ne 1.–3.-luokkien oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään lähiopetusta erityisen tuen päätöksen saaneilla oppilaille. Koulujen ja varhaiskasvatuksen asiakkaille tiedotetaan tarkempia ohjeita sähköisten kanavien Wilman ja Päikyn kautta.

Viljakkalassa päiväkodit jatkavat toimintaansa, kouluilla on siirrytty etäopiskeluun esiopetusta ja edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Ikaalisten koulut on suljettu ja oppilaat siirtyneet poikkeusolojen opetukseen, joka tapahtuu kodeissa. Lähiopetusta järjestetään koko kaupungin osalta Valkean ruusun koululla niiden huoltajien lapsille, joiden vanhemmat toimivat yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Opettajat ovat töissä ja ovat yhteydessä oman luokkansa tai oppiaineensa oppilaisiin. Ensisijainen yhteydenpitokanava kodin ja koulun välillä on Wilma.

Varhaiskasvatuspalvelu jatkuu poikkeusoloista huolimatta. Tevaniemen ryhmäperhepäiväkoti palvelee Mansoniemessä. Rahkolan esiopetus toteutetaan Kakkospesän päiväkodissa.

Jämijärvellä perusopetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena. Poikkeuksena 1.–3-luokkien oppilaat, joiden huoltajien työ on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä.

Erityisen tuen päätöksen saaneilla oppilailla on oikeus lähiopetukseen. Huoltajien tulee ilmoittaa tarve viipymättä oppilaan opettajalle. Huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Mikäli oppilas edellä mainitun mukaisesti jatkaa 1.–2.-luokkien lähiopetuksessa, hänellä on mahdollisuus jatkaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Oppilaat saavat tarkemman ohjeistuksen etäopiskeluun kouluilta.

 

Sakari Ilomäki