Gerako perui moitekanteensa Leppäkosken Sähköä vastaan