EU:n vaikutuksia ei aina huomaa

Pääkirjoitus 29.5.2019

Sunnuntaina valittiin uudet euroedustajat. Yhteensä Suomesta valittiin 13 europarlamentaarikkoa. Kymmenestä istuvasta edustajasta seitsemän uusi paikkansa. Uusia edustajia valittiin kuusi. Lue eurovaaleista paikallisesta näkökulmasta tästä uutisesta.

Suomalaisten äänestysinto eurovaaleissa jäi odotusten mukaisesti laimeaksi. Edellisiin eurovaaleihin nähden nousua oli sentään lähes pari prosenttiyksikköä, mutta silti uurnilla kävi vain 42,7 prosenttia suomalaisista.

Edellisvaaleissa äänestysprosentti oli 41.

Eurovaalien kiinnostamattomuuteen voi hakea monia syitä. Tänä keväänä yksi syy on varmasti runsas kuukausi sitten käydyt eduskuntavaalit, jotka herättivät jopa poikkeuksellisen paljon mielenkiintoa.

Äänestysprosentiksi saatiin 72,1, mikä oli kaksi prosenttiyksikköä edellisiä eduskuntavaaleja enemmän. Eduskuntavaalien tiimoilta käytiin lukemattomia televisioväittelyitä ja tuotiin vaaliteemoja esiin monin muin tavoin, joten puolueorganisaatioillakin oli vaalien jälkeen varmasti hiukan takit tyhjinä.

Suurin syy suomalaisten vaalilaiskuuteen taitaa kuitenkin löytyä siitä, että EU:n päätöksentekoa pidetään liian etäisenä. Jos valtakunnallista politiikkaa ei seuraa aktiivisesti, ei europarlamentaarikkojen työ oikein avaudu koti-Suomeen asti. Usein kuulee myös epäilyjä siitä, pystyvätkö suomalaiset mepit edes vaikuttamaan Brysselissä mihinkään.

Totuus on kuitenkin se, että EU:n vaikutus näkyy ihan konkreettisesti myös maaseudulla monessa asiassa. Eikä pelkästään EU:n asettamissa säädöksissä, vaan monenlaisena hyvänä, jota meidänkin seudullemme on saatu EU-hankkeiden myötä.

Moni yhdistys, seura ja yritys on saanut hankkeeseensa leader-rahoitusta.

Tuen avulla on muun muassa kunnostettu kylätaloja ja kehitelty monenlaista yhteistä toimintaa kylille. Yritykset puolestaan ovat EU:n investointituen avulla pystyneet kehittämään toimintaansa ja luomaan seudulle uusia työpaikkoja. Leader-tuen mahdollisuus kannattaa pitää mielessä, sillä se voi mahdollistaa hankkeita, joihin ei muuten riittävää rahoitusta ole mahdollista koota.

 

Katri Linnikko

päätoimittaja