Esperi: Parannustoimiin on jo ryhdytty

Esperi Luhatuulessa on entisen työntekijän mukaan ollut kosolti ongelmia.
Esperi Luhatuulen entinen hoitaja: talossa ollut paljon ongelmia (14.3.2019)
Kunnan tarkastuskäynti Esperissä: kosolti ongelmia (14.3.2019)

IKAALINEN. Esperi Care kertoo selvittäneensä yksiköidensä tilanteet ja ryhtyneensä parannustoimiin, mikäli tarvetta on ilmennyt. Aluepäällikkö Pia Panhelainen ei tosin tunnista kaikkia Luhalahden entisen hoitajan ilmoittamia seikkoja.
– Meille on tärkeää, että kaikki meidän asiakkaamme saavat laadukasta ja hyvää hoivaa. Olemme käynnistäneet prosessin, jossa vakinaistamme ja kokoaikaistamme tuntityöntekijöitä. Uudistamme yksikönpäälliköiden työnkuvaa ja heidän työpanoksensa on jo kaikissa yksiköissämme merkitty yli puoliksi hallinnon puolelle. Tämä antaa yksikönpäälliköille paremman mahdollisuuden keskittyä henkilöstön johtamiseen ja laadun varmistamiseen, Panhelainen kertaa.

Hän kertoo, että hygieniasta huolehditaan joka päivä yksilöllisesti huomioiden myös asukkaiden erityistarpeet.
– Henkilökunnalla on työvaatteet, suojavaatteet ja vaihtovaatteita käytettävissä. Jokaisen hoitajan omatuntoon kuuluu huolehtia siitä, ettei työskentele tai siirry likaisesta paikasta puhtaaseen paikkaan likaisissa vaatteissa. Yksikössämme on ostopalveluna siistijä, joka huolehtii yksikön tilojen siisteydestä.

 

Henkilöstö voi antaa palautetta nimettömänä

Panhelainen sanoo, että aamutoimiin ryhdytään asukkaan toiveiden, tilanteen sekä asukkaan voinnin ja jaksamisen mukaan.
– Pyrimme aina huomioimaan jokaisen asukkaan ominaisen vuorokausirytmin. Jos asukas herää varhain, aamutoimet voidaan aloittaa jo aikaisin aamulla, jotta hänen ei tarvitsisi odotella. Aamutoimiin kuuluu hygieniasta huolehtiminen.

Väitettä pelolla johtamisesta Panhelainen ei tunnista, mutta henkilöstölle on annettu mahdollisuus antaa palautetta nimettömänä.
– Osana Esperin kehitystoimenpiteitä henkilöstön työtyytyväisyyttä tullaan seuraamaan aktiivisemmin. Olemme myös ottaneet käyttöön ilmiantokanavan, minkä avulla henkilöstö voi antaa palautetta epäkohdista myös anonyymisti. Osana tuoretta henkilöstöstrategiaamme tulemme panostamaan johtamiseen ja esimiestyöhön sekä työhyvinvointiin.

Myöskään väitettä haamuhoitajista Panhelainen ei tunnista. Sen sijaan hoitajien työtä ohjataan jatkossa siten, että tukitoimet jäävät vähemmälle.
– Hoitohenkilöstön pääasiallisena tehtävänä on asukkaiden hyvästä ja laadukkaasta hoivasta vastaaminen. Toimintaa kehitetään siihen suuntaan, että hoitajille vapautuu enemmän aikaa hoivatyölle. Osana uudistuksia tarkastelemme myös tuki- ja avustavien tehtävien kuten pyykkihuollon toimintaprosesseja.

 

Tuukka Olli

 

Lue myös:
Esperi Luhatuulen entinen hoitaja: talossa ollut paljon ongelmia (14.3.2019)
Kunnan tarkastuskäynti Esperissä: kosolti ongelmia (14.3.2019)