Ensimmäiset seitsemän metsäpeuraa vapautettiin Seitsemiseen

Kuva: Milla Niemi/Metsähallitus. Totutustarhan metsäpeuravaatimet tarkkailevat kuvaajaa.

IKAALINEN, YLÖJÄRVI. Seitsemisen kansallispuistoon vapautettiin viime viikolla ensimmäiset seitsemän metsäpeuraa. Samalla Lauhanvuoren tarhalta syyskuussa vapautettu metsäpeuratokka sai täydennystä. Tavoitteena on, että peurat jäisivät elämään alueelle.

Peurat vapautettiin totutustarhasta, joka pystytettiin syksyllä 2017. Sinne tuodut metsäpeurat olivat syntyneet eläintarhoissa, mutta tarhaan pyydystettiin myös villejä metsäpeuroja kannan monimuotoisuuden varmistamiseksi.

Ensimmäiset vasat syntyivät totutustarhassa keväällä 2018, ja vuotta myöhemmin jokainen tarhan seitsemästä aikuisesta vaatimesta vasoi.

Viime viikolla totutustarhasta päästettiin ulos kaksi aikuista vaadinta vasoineen sekä kolme vuonna 2018 syntynyttä hirvasta.

Ennen vapautusta vaatimille asennettiin satelliittipannat nukutuksessa. Hirvaille liimattiin selkään pieni GPS-lähetin, joka putoaa seuraavan karvanvaihdon yhteydessä. Eläimet merkittiin värikkäillä korvamerkeillä, joiden perusteella ne voidaan tunnistaa jatkossakin.

Ainakin toistaiseksi vapautetut metsäpeurat ovat pysytelleet pääosin aivan totutustarhan tuntumassa.
– Toinen vaatimista kävi vasansa kanssa tutkimassa maastoa muutaman kilometrin päässä tarhasta, mutta nekin palasivat retkiltään takaisin muiden metsäpeurojen seuraan, kuvailee projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja Metsähallituksesta.

Seitsemisen totutustarhaan jäi vapautusten jälkeen 11 metsäpeuraa. Lauhanvuoren tarhassa peuroja on vielä 17.

Palautusistutukset ovat osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE.

Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut. Totutustarhaus jatkuu vuoteen 2022 saakka. Tavoitteena on, että hankkeen loputtua sekä Seitsemisen että Lauhanvuoren kansallispuiston tuntumassa elää muutaman kymmenen yksilön kokoinen, kasvava metsäpeurakanta.

 

Nina Ylinen

 

Lue myös: Metsäpeura viihtyy Seitsemisen soilla – tässä tiukka tietopaketti (22.11.2019)

Metsäpeuravasa menehtyi Seitsemisen tarhassa (13.11.2019)