Elinympäristöä metsäneläville – ensin harvennetaan, kesällä poltetaan

Kuva: Tiina Hakkarainen/Metsähallitus. Metsähallitus valmistelee ennallistamispolttoa harvennushakkuilla Seitsemisen kansallispuistossa.