Avohakkuu kaupungin maalla Kilvakkalassa kuohuttaa

hakkuu metsänhakkuu ikaalinen ulkoilureitit pirkanmaaLeerimäessä Kilvakkalan kylän kupeessa on ulkoiluun soveltuvia polkuja.

IKAALINEN. Kilvakkalan ja sen lähiseudun asukkaille tuli yllätyksenä, että kaupungin omistamalla maalla Leerimäessä tehtiin lähes neljän hehtaarin avohakkuu marraskuun alussa.

Lukijamme Kilvakkalan suunnalta otti yhteyttä toimitukseen ja sanoo olevansa pettynyt ja vihainen, että ulkoiluun mainiosti soveltuvia polkuja täynnä oleva metsä hakataan paljaaksi.
– Hakkuusta ei ole ilmoitettu edes lähiseudun asukkaille eikä kysytty asukkaiden mielipidettä lähimetsän kohtalosta päätettäessä.

Lukija kysyy, onko hakkuussa kyse siitä, että kaupunki hakee tuloja kaikkialta, mistä vain voi niitä saada. Hän kokee, että kaupungin metsissään teettämät hakkuut heikentävät lähiseudun asukkaiden elinympäristön laatua.

Ikaalisten kaupunki omistaa metsää noin 550 hehtaaria. Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan laatima metsäsuunnitelma vuosille 2017–2026 hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa tammikuussa 2018.

Metsäsuunnitelmassa on kartoitettu kaupungin metsien nykyinen ikärakenne. Lisäksi siinä on esitetty suunnitelmakauden hakkuut ja arvio suunnitelman voimassaoloaikana karttuvista puunmyynnin tuotoista sekä selvitys niiden jakautumisesta suunnittelukaudelle. Viime vuosina kaupunki on saanut metsistään nettotuloa 50–70 000 euroa vuodessa.

 

Kaupunki tekee hakkuita suunnitelmallisesti

Ikaalisten kaupungin tekninen johtaja Satu Rask toteaa, että kaupungin metsissä tehdään hakkuita suunnitelman mukaisesti.
– Kaupunki ei myy metsiä maapohjineen, vaan metsiä hyödynnetään taloudellisesti hakkuita teettämällä ja metsäsuunnitelman mukaisesti.

Rask mainitsee kaupungin parhaillaan selvittävän mahdollisuutta suojella omistamaansa metsää Sarkkilanjärven tuntumassa.
– Suojelumahdollisuuden selvittämisestä päätettiin teknisessä lautakunnassa marraskuun ensimmäisellä viikolla, Rask sanoo.

Mhy Pirkanmaan metsäasiantuntija Aapo Latvajärvi kertoo, että hakatun alueen puusto oli viitisentoista vuotta sitten harvennettua talousmetsää, jossa ei juurikaan ollut taimiainesta tai nuorempaa puustoa, jotta alue olisi voitu hakkuussa säilyttää puustoisena ja erirakenteisena.

 

 

Sakari Ilomäki