Mielipiteet 13.8.2021 09:40

Vastine ja täsmennyspyyntö Tuulivoimayhdistyksen nimettömälle edustajalle

Ilmatar piti Vatulan tuulivoimapuistoa koskevan esityksen Ikaalisten valtuustoryhmien puheenjohtajille 28.4.2021. Alustavat melu- ja välkeselvitykset oli tehty keväällä 2021 ja esityksessä lukee ”Alustavaan voimalasijoitteluun perustuvan meluselvityksen mukaan voimaloista aiheutuvat äänitasot pysyvät yöajan ohjearvojen (0-40 dB) mukaisina suunnittelualueen lähellä sijaitsevilla pysyvän ja vapaa -ajanasumiseen käytettävien rakennusten kohdalla.” Meluselvitys on tehty 265 m korkeilla voimaloilla. Tuulivoimayhdistyksen edustaja kertoo, että ”Suomeen rakennettujen tuulivoimaloiden suurin korkeus on 250 m, eikä tuota korkeampia voimaloita ole vielä rakennettu.” Minulle jäi epäselväksi, mitä edustaja tällä halusi kertoa.Onko Ilmatar siis on antanut väärää tietoa valtuutetuille ilmoittaessaan, että alustavat meluselvitykset on tehty voimaloilla, joita Suomessa ei itse asiassa edes ole? Välkeselvitys on tehty 225 m korkeilla voimaloilla. Edustaja jatkaa: ”Välkkeen ja melun mallinnus tehdään aiotulla voimaloiden korkeudella.” Tässä tapauksessa valtuuston jäsenille on kuitenkin esitetty huomattavasti pienempien voimaloiden vaikutuksia. Mallinnukset voimaloista, joita ei ole olemassakaan ovat niin kauan pelkkää teoriaa ennen kuin voimalat seisovat paikoillaan. Pienempien voimaloiden koneet ovat paitsi kooltaan myös tehoiltaan täysin eri luokkaa kuin suurempien. Niin kauan kuin ei ole olemassakaan niin korkeita voimaloita, joita Ikaalisiin esitetään rakennettavaksi, ei ole tosiasiallista tietoa niiden todellisista vaikutuksista. Ja silti niiden vaikutuksia esitellään pienempien voimaloiden tuottamilla häiriöillä. Tämän vuoksi tuulivoimayhtiöt eivät halua, että tuulivoimapuistoille vaaditaan ympäristölupa. Kaiken maailman ”mummon kakkakikkara huusseille” vaaditaan jos jonkin laista lupaa ja selvitystä ja kyllä, myös ympäristölupa, mutta teollisuusluokan megavoimaloille riittää rakennuslupa. Ja niiden vaikutukset perustuvat tuulivoimayhtiöiden omiin tekemiin vaikutusarviointeihin. Jos ympäristölupaa ei vaadita, tarkoittaa se sitä, että silloin ei ole asetettu virallisia rajoja mm. melun- ja välkkeen ym. haittojen määrälle, jota voimalat saavat tuottaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on arviointi eikä se velvoita itsessään mihinkään. Sen avulla vain pyritään vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia. Siis arviointi, jolla pyritään johonkin. Se ei ole velvoittava. Kun melu on sitten suurempaa kuin YVA:ssa todetaan on vaikea tehdä asialle mitään, koska ei ole mitään virallista sopimusta, johon voidaan vedota. On vain arviointi, jonka pohjalta myös päättäjät aikanaan tekevät päätöksen kaavoituksesta ja lopulta tuulivoimalan rakentamisesta tai rakentamatta jättämisestä. Ikatalla 9.6. järjestetyssä ”Mietityttääkö tuulivoima” - tilaisuudessa Ilmattaren hankekehityspäällikkö Lauri Vierto sanoikin, että ”Lopulta tuulivoimaa koskevista päätöksistä vastaa jokaisen kunnan luottamusmiehet.” Video on katsottavissa edelleen netissä.
Tuulivoimayhdistyksen nimetön edustaja kertoo myös, että ”Suomessa käytössä olevat meluohjeistusarvot johtavat siihen, että tuulivoimalat rakennetaan melko kauas asutuksesta. Tästä syystä voimaloita ei rakenneta kaupunkeihin.” Haluaisin edustajan selvennyksen, mitä hän tällä tarkoittaa. Parkanossa toinen tuulivoimapuistoista sijaitsee vain 500 m päässä lähimmästä asumuksesta. Tevaniemessä lähimmät asunnot ovat 1,2 km ja 1,8 km ja Vatulassa 1,5 km päässä voimaloista. Esimerkkejä Suomesta löytyy, missä tuulivoimalat tulevat alle kilometrin päähän asutuksesta, sillä Suomessa ei ole mitään virallista lakia siitä, kuinka lähelle asuntoja tuulivoimalat voidaan rakentaa. Jos maalle voidaan rakentaa meluohjeistuarvoista huolimatta näin lähelle, niin miksi kaupunkeihin ei voisi rakentaa?
Lehden päätoimittaja Linnikko kirjoitti edellisessä lehdessä, että tuulivoimaa koskevat mielipiteet esitetään tästä lähtien vain nimellä. Miksi Tuulivoimayhdistys voi antaa ”näkemyksensä” nimettömänä ja miksi kyseinen edustaja piiloutuu nimettömyyden taakse? Tasapuolisuuden nimissä lehden on julkaistava myös hänen nimensä, jos se kerran on lehden virallinen ohjeistus.

Johanna Ylihaveri
@eituulivoimaaikaalisiin -ryhmän puolesta

Toimitus vastaa

UutisOivan toimitus pyysi Suomen Tuulivoimayhdistykseltä näkökulmaa edellisellä viikolla julkaistuun tuulivoimaa koskevaan mielipiteeseen. Asiaa kommentoi Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen, jonka kommentteihin toimituksen muotoilema teksti perustui.

Katri Linnikko
päätoimittaja

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

MIELIPIDE 11.10.2021 06:00 Tilaajille

Lukijalta: Ajoitukset kohdillaan Ikaalisissa – ”Menestystä molemmille hankkeille”

MIELIPIDE 10.10.2021 06:00 Tilaajille

Lukijalta: Ei säästön takia voi siirtää uuteen paikkaan – eikö itsemääräämisoikeus koske kehitysvammaisia?

JÄMIJÄRVI 7.10.2021 10:00 Tilaajille

Jämijärvi alkaa laskuttaa paljon aikaa vievästä tiedonhausta

PÄÄKIRJOITUS 7.10.2021 06:00 Tilaajille

Pääkirjoitus: Aluevaltuustoon tarvitaan paikallista ääntä – harva kaupunkiseudulla asuva osaa tai haluaa ajatella palveluita täkäläisen käyttäjän näkökulmasta

KOLUMNI 6.10.2021 19:00 Tilaajille

Kolumni: Polkkatukat ja pirtupöksyt