Mielipiteet 28.8.2021 06:00

Leppäkosken sähkönjakeluhinnat valtakunnan keskitasoa

Sähköverkon kustannuksista valtaosa on kiinteitä eli ne eivät riipu asiakkaiden sähkön kulutuksesta. Sähkö ei siirry koteihin ilman toimivaa sähköverkkoa. Merkittävä osa sähkönjakeluhinnasta kohdistuu verkon investointeihin ja ylläpitoon. Verkkopalvelumaksulla asiakas saa myös asiakaspalvelua ympäri vuoden, 24 tuntia vuorokaudessa toimivan vikapalvelun sekä vikojen korjauksen kaikissa tilanteissa.
Kuten kirjoittajakin toteaa, verkkopalveluyhtiöillä on sähkömarkkinalain edellyttämät toimitusvarmuusvaatimukset ja -tavoitteet. Tämä on vaikuttanut viime vuosina verkkoyhtiöiden hintojen muutoksiin, sillä lain edellyttämät toimitusvarmuusinvestoinnit joudutaan luonnollisesti siirtämään jakeluhintoihin asiakkaiden maksettavaksi. Kun pakottavaa lainsäädäntöä Tapani -myrskyn jälkeen eduskunnan toimesta uudistettiin ja toimitusvarmuutta haluttiin parantaa, päättäjillä oli tiedossa lainsäädännön muuttamisen vaikutukset hintoihin eli yllätyksenä jakeluhintojen nouseminen ei tullut.
Leppäkoski on investoinut sähkönjakeluverkkoon kahden viimeisen vuoden aikana vuositasolla noin 10 miljoonaa euroa. Toimitusvarmuusinvestoinnit jatkuvat edelleen ainakin vuoteen 2036 saakka, jolloin verkkojen tulee olla niin sanotusti säävarmoja. Vuosina 2012–2036 Leppäkosken Sähkö Oy:n investoinnit sähköverkkoon ovat yli 100 miljoonaa euroa. Verkonhaltijan on lain mukaan suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä sähköverkkoa siten, että yhtiö tuottaa palvelunsa kustannustehokkaalla tavalla.
Verkkopalvelun hinnoittelukuvaa sekoittaa usein jakeluverkkoyhtiöiden perittäväksi määrätty ja valtiolle tilitettävä sähkövero, johon lisätään vielä arvonlisävero. Sähköveroa on peritty vuoden 1997 alusta lähtien, jonka jälkeen arvonlisäverollinen sähkövero on noussut 450 prosenttia. Verojen osuus sähkölämmittäjän verkkopalvelulaskusta voi olla jopa 50 prosenttia kulutuksen määrästä riippuen.
Asiakas on kannanotossaan verrannut kaupunkiyhtiö Caruna Espoon hintoja maaseutuverkkoyhtiö, Leppäkosken Sähkön hintoihin. Hinnat eivät ole vertailukelpoiset toimintaympäristöjen eroavaisuudesta johtuen. Caruna Espoo toimii pääkaupunkiseudulla mutta Caruna Oy toimii Suomessa laajalla alueella muun muassa Länsi-Suomessa. Se on Suomen suurimpia sähkönjakeluyhtiöitä yli 700 000 käyttöpaikalla (lähde Caruna Oy www-sivut) Maaseutuyhtiöiden valtakunnallisessa tyyppikuluttajavertailussa, Leppäkosken hinnat ovat keskitasoa ja valtakunnan suurimpia toimijoita, esimerkiksi Carunaa edullisemmat.

Juha Koskinen
toimitusjohtaja
Leppäkosken Sähkö Oy

Kirjoitukseen liittyvän mielipiteen voit lukea painamalla tästä

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

OIVASEUTU 1.7.2022 09:00 Tilaajille

Leppäkosken Sähkö irtisanoo neljä työntekijää - sähkömarkkinalain muutokset alentavat yhtiön sallittua tuottotasoa 30 prosenttia

HÄMEENKYRÖ 12.5.2022 10:23 Tilaajille

Kurjet laittoivat Leppäkosken kaapelointisuunnitelman uusiksi – ”Muutimme työmaan toteuttamista”

HÄMEENKYRÖ, IKAALINEN 9.10.2021 12:00 Tilaajille

Taajamien sähkölinjat alkavat olla varsin kattavasti kaapeloituja

HÄMEENKYRÖ, IKAALINEN 28.6.2021 09:00 Tilaajille

Saako sähköyhtiö kaataa puita yksityisillä mailla?

OIVASEUTU 14.5.2021 09:30 Tilaajille

Tuntinetotus parantaa aurinkopaneelien kannattavuutta