KOLUMNI 25.11.2021 13:00

Kirjoittajavieras: Väestön syntyvyys romahtaa – "Ikaalisten kaupungin toimintaympäristö muuttuu"

Arto Ojakoski
Arto Ojakoski


Pari viikkoa sitten Ikaalisten kaupunginvaltuusto, johtoryhmä, kehittämisyhtiö, henkilöstön edustajat ja nuorisovaltuuston edustaja kokoontuivat kahden päivän ajan seminaariin laatimaan kaupungin strategiaa seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Kuntastrategia tuli lakisääteiseksi uuteen kuntalakiin 2015 ja sen tarkoituksena on tehdä kunnan päätöksenteosta pitkäjänteisempää ja vahvistaa valtuuston asemaa ylimpänä päätöksentekijänä. Kuntastrategiaa laatiessaan valtuusto hakee yhteistä näkemystä ja linjaa siitä, miten nimenomaan meidän kuntaamme tulee kehittää omista lähtökohdistamme ja millaisella organisaatiolla kuntaamme rakennetaan.


Strategia ohjaa taloussuunnittelua ja talousarvion laatimista, mutta antaa myös liikkumavaraa. Strategian valmistelu eteni ryhmätyönä hyvässä hengessä. Valtuusto hyväksyy kuntastrategian tälle valtuustokaudelle ensi vuoden helmikuussa.

Strategian valmistelu alkoi kuvailulla toimintaympäristöstä, jossa tällä hetkellä olemme. Toisin sanoen eri hallintokunnat esittäytyivät seminaariväelle ja kertoivat nykytilasta ja tulevista haasteista. Kuulimme myös konsultti Eero Laesterän (FCG) talousanalyysin ja yhteenvedon taloustilanteesta. Koko valtuustokautta leimaa yksi kuntahistorian suurimmista muutoksista, kun sote- ja pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden hoidettaviksi vuoden 2023 alusta lukien.

Kuntaliiton hyvinvointi ja sivistys -yksikön johtaja Terhi Päivärinta luennoi seminaariväelle aiheesta ”Tulevaisuuden kunta”. Ehkä hätkähdyttävin tieto luennossa oli se, että väestön syntyvyydessä Suomessa on tapahtunut kymmenen vuoden aikana merkittävä lasku.

Syntyvyys on laskenut noin 60 000 lapsesta 45 000 lapseen vuodessa. Tämä tulee vaikuttamaan kunnan sivistyspalveluiden tuottamiseen ensin varhaiskasvatuksessa, seuraavaksi perusopetuksessa ja edelleen toisen asteen opetuksessa.

Päivärinnan mukaan nähtävissä ei ole, että syntyvyys lähtisi uudelleen merkittävään kasvuun. Esimerkiksi Ikaalisissa syntyvyys vuodessa oli pitkään noin 60 lasta, nyt 30–40 lasta.

Parhaillaan kunnissa on meneillään talousarvion laadinta ensi vuodelle. Talousarvio on viimeinen lajiaan nykymuodossa, sillä vuoden 2023 talousarviosta poistuu sote- ja pelastuspalveluiden budjettiosuus. Tällöin nykyisestä Ikaalisten tuloveroprosentista (22 %) poistuu tämänhetkisen arvion mukaan valtiolle 12,39 % ja kaupungille jää tuloveroprosentista 9,61 %. Kaupungille jää edelleen huolehdittavaksi hallinto-, sivistys-, tekniset ja ympäristöpalvelut.

Ensi vuoden lopussa kaupungin arvioitu lainamäärä on noin 29 miljoonaa euroa, eli noin 4296 euroa/asukas (koko maan keskiarvo noin 4009 euroa/asukas). Vuosi 2022 tulee olemaan valmistautumista hyvinvointialueen tuloon.

Kirjoittaja Arto Ojakoski on Ikaalisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää