17 erittäin uhanalaista lapasotkaa Sarkkilanjärvellä

Lapasotka luokitellaan erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Kuva: Kari Isokivijärvi